Kontakti


Tālrunis: +371 29 605 105

E-pasts: akatesia@inbox.lv
Adrese: Skrunda, Raiņa iela 14 - 1.


Rekvizīti:

SIA "AkaTe"

LV 41203029974 tālr. 29605105

SEB Latvijas Unibanka UNLALV2X

konts: LV59UNLA0050010402263

Kontaktu forma

Zvaniet vai rakstiet jebkurā laikā!

SASNIEDZAMI ARĪ FACEBOOK PROFILĀ - https://www.facebook.com/siaAkaTe/

                                INSTAGRAM PROFILĀ - https://www.instagram.com/akate_urbumi/